Biuro parafialne


Biuro parafialne czynne

w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00 - 17.30

w I –sze piątki miesiąca nieczynna

 

 

S A K R A M E N T Y

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

 

Chrzest święty:

 

Chrzest św. w naszej Parafii udzielamy w I i III niedzielę miesiaca w czasie sumy o godz. 12.00

W piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19.30 w kaplicy św. Anny odbywa się pouczenie duszpasterskie dla rodziców i chrzestnych.

 

Chrzest dziecka, w biurze parafialnym, zgłasza ojciec lub matka dziecka, którzy są naszymi parafinami. Przedstawiają akt urodzenia z USC oraz świadectwo ślubu kościelnego.

Jeśli rodzice są spoza naszej Parafii, wymagane jest zezwolenie proboszcza parafii zamieszkania zgłaszającego chrzest.

 

Chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, która w sumieniu zobowiązuje się do pomyc rodzicom w katolickm wychowaniu dziecka. Jeśli chrzestni nie mieszkają w naszej Parafii, winni przedłożyć zaświadczenie, iż mogą być chrzestnymi ze swojej parafii (na terenie której faktycznie zamieszkują).

 

 

 

Bierzmowanie:

 

Bierzmowanie w naszej Parafii udzielane jest w wyznaczonym przez
Ks. Arcybiskupa Metropolitę terminie.

 

Kandydat do bierzmowania przedstawia świadectwo chrztu oraz, jeśli nie jest z naszej parafii, zgodę proboszcza z parafii zamieszkania.

Kandydat uczestniczy w lekcjach religii w szkole oraz w spotkaniach formacyjnych w naszej Parafii. Kandydat włącza się czynnie w życie Parafii.


Świadkiem bierzmowania powinna być osoba wierząca i praktykująca, która będzie dla kandydata przykładem życia wiarą na co dzień. Świadkiem bierzmowania może być chrzestny.

 

 

 

Eucharystia:

 

 

Spowiedź św.:

 

Spowiedzi słuchamy przed każdą Mszą św.

oraz w czasie dyżuru na dzwonek w dniu powszednie

w godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.00

 

Można również umówić się na spowiedź indywidualnie z konkretnym kapłanem.

 

Warunki dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie za grzechy.

 

 

 

 

 

 

 

Namaszczenie chorych:

 

Ten sakrament udzielamy tylko na życzenie chorego lub rodziny, jeżeli chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny).


Namaszczenia chorych udzielamy w czasie comiesięcznych odwiedzin chorych, na wezwanie do chorego do domu z naszej parafii, w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia oraz w czasie uroczystości z okazji Dnia Chorego w kościele i w czasie odpustu NMP Uzdrowienia Chorych na Kalwarii.


Uwaga: jeżeli Namaszczenie chorych i Komunia św. udzielane są w domu – to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona oraz woda do popicia dla chorego. Naszych chorych odwiedzamy w pierwsze czwartki i pierwsze piątki miesiąca.

 

 

Pogrzeb:

Powiadomienie o śmierci Parafianina zgłasza rodzina w biurze (także poza ustalonymi godzinami urzędowania) po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny w biurze cmentarza.

 

Zgłaszając zgon należy przedstawić do wglądu akt zgonu z USC, potwierdzenie o udzielonych sakramentach (jeżeli zostały udzielone np. w szpitalu lub hospicjum). Jeśli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania zmarłego.

 

 

Małżeństwo:

 

 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego:

― dowody osobiste narzeczonych;

― świadectwo chrztu (ważność świadectwa 3 m-ce);

― świadectwo bierzmowania, gdy brak jest adnotacji na świad. chrztu;

― świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;

― świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;

― zezwolenie od proboszcza, jeżeli narzeczeni są z innej parafii.

2. Protokół musi być spisany pod przysięga złożoną na Księgę Pisma św., musi być podpisany i opieczętowany.

3. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe zobowiązani są dostarczyć z USC zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. (ważność zaświadczenia 3 m-ce w których musi zawierać się data ślubu)

4. Narzeczeni otrzymują:               

― kartki do spowiedzi dla narzeczonych (wyjaśnić sens dwóch spowiedzi przedślubnych);               

― zapowiedzi, jeśli narzeczeni są z innej parafii;               

― druki do poradnictwa rodzinnego

Poradnia rodzinna jest czynna tylko w czwartki 18.30 – 19.30.

Prowadzą ją: p.Maria Sychowska 058-672-67-32

i Elżbietą Sikorą 507-042-138.

Chętni, którzy chcą skorzystać z poradni prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny z jedna z wyżej wymienionych prowadzących.

 

 

 

Osób online:2

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij